Kofax SignDoc

Digitalizacja podpisywania i zatwierdzania procesów biznesowych

Optymalizacja procesów biznesowych

Podpis elektroniczny na dokumencie

Kofax SignDoc zapewnia możliwość korzystania z podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny jest wykorzystywany w codziennej pracy przedsiębiorstwa do podpisywania dokumentów, np. zamówień, umów, faktur. Korzystanie z Kofax SignDoc przyczyni się do optymalizacji czasowej w kontekście przetwarzania i podpisywania dokumentów sposobem elektronicznym. Ogromną wartością wykorzystania Kofax SignDoc jest łatwe i bezpieczne zawiązywanie transakcji cyfrowych z dowolnego miejsca i urządzenia. Zmiana podpisu z tradycyjnego na elektroniczny jest kluczowa do osiągnięcie wyższego poziomu cyfryzacji i digitalizacji przedsiębiorstwa, ponieważ zapewnia zmniejszenie zużycia papieru wykorzystywanego podczas podpisywania dokumentów. Składanie podpisów elektronicznych przy użyciu funkcji SignDoc spełnia wszelkie regulacje oraz wymogi prawne i jest zgodne z wytycznymi użycia e-podpisów na całym świecie. Cyfrowy podpis Kofax SignDoc jest kwalifikowalny.

Usprawnienie zarządzania przebiegiem transakcji firmowych

Kofax SignDoc stanowi wygodne rozwiązanie dla wielu przedsiębiorstw. Wprowadzenie możliwości wykorzystywania podpisu elektronicznego znacznie usprawnia działanie firmy. Dzięki Kofax SignDoc codzienne transakcje oraz setki ważnych dokumentów mogą być podpisywane elektronicznie, w łatwy i bezpieczny sposób. Wprowadzenie podpisu elektronicznego może stanowić duże ułatwienie dla sektorów firmy takich jak np. bankowość, ubezpieczenia, telekomunikacja, opieka zdrowotna, energetyka czy produkcja. Dodatkowym plusem aplikacji SignDoc jest dbałość o środowisko. Wprowadzenie podpisu elektronicznego spowoduje mniejsze zużycie papieru. Można zatem zaznaczyć, że zastosowanie tego rozwiązania powoduje pozytywne oddziaływanie ekologiczne na środowisko. Poza wygodą, oszczędnością czasu i papieru, wartym do poruszenia aspektem jest wysokie bezpieczeństwo jakie zapewnia aplikacja SignDoc. W znaczny sposób zmniejsza ryzyko wystąpienia problemów z autoryzacją podpisu. Kofax SignDoc zapewnia dokładne informacje na temat tego: kto złożył podpis, co podpisał (treść dokumentu w momencie podpisywania) oraz kiedy podpis został złożony - udostępnia datę i godzinę.

Techniczne aspekty produktu

Kofax SignDoc może zostać zintegrowany z wieloma procesami biznesowymi w przedsiębiorstwie. Rozwiązanie stworzone przez firmę Kofax posiada rozbudowane interfejsy API, które pozwalają na kompletną integrację podpisu elektronicznego z aplikacjami lub procesami biznesowymi użytkownika. Aplikacja SignDoc może zostać udostępniona w chmurach prywatnych, publicznych oraz w formie hybrydowej. Aplikację Kofax SignDoc można zintegrować ze stworzonymi przez firmę Kofax aplikacjami takimi jak np. Kofax TotalAgility, Kofax Onboarding Agility czy Kofax Communications Manager. Kofax SignDoc zapewnia najwyższy poziomu bezpieczeństwa. Obsługuje metody uwierzytelniania takie jak: hasła jednorazowe, pytania weryfikujące tożsamość użytkownika czy integrację z innymi usługami uwierzytelniania.

Poznaj inne rozwiązania, które pomogą Ci w digitalizacji procesów Twojej firmy: