Kofax SignDoc SDK

Integracja podpisu elektronicznego z procesami biznesowymi

Usprawnienie procesów transakcyjnych

Podpis kwalifikowalny na dokumencie

Kofax SignDoc® SDK umożliwia ścisłą integrację podpisu elektronicznego z aplikacjami firmowymi i procesami biznesowymi. Aplikacje mobilne, internetowe, aplikacje typu rich-client czy środowiska Adobe Live Cycle dzięki Kofax SignDoc® SDK mogą obsługiwać procesy wykorzystujące e-podpisy. Rozwiązanie Kofax SignDoc® SDK porównuje podpis elektroniczny z podpisem referencyjnym. Dzięki temu klient może być pewny, że korzysta z prawidłowo zweryfikowanego podpisu. System zapewnia ten sam poziom bezpieczeństwa co Kofax SignDoc oraz spełnia wszystkie wymogi prawne użycia e-podpisów na całym świecie. Podpis Kofax SignDoc SDK jest w pełni kwalifikowalny.

Redukcja czasu i kosztów

Aplikacja Kofax SignDoc® SDK generuje podpis elektroniczny zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zastosowanie w codziennych działaniach przedsiębiorstwa podpisu cyfrowego w znaczny sposób usprawnia proces elektronicznego podpisywania dokumentów. Wszystkie ważne dokumenty możesz podpisywać w szybki i bezpieczny sposób, a podpis jest w pełni kwalifikowalny. Rozwiązanie zaproponowane przez firmę Kofax jest ekologiczne. Używanie podpisu elektronicznego zamiast podpisu tradycyjnego pozwala na dużą oszczędność papieru.

Techniczne aspekty produktu

SignDoc SDK działa jak wtyczka (plugin) - należy zintegrować ją z aplikacją, która ma możliwość wykorzystania SDK. Łatwa integralność Kofax SignDoc SDK umożliwia działanie aplikacji z poziomu wielu interfejsów takich jak: Windows, Linux, Android, iOS, winRTx86 i winRTx64. Korzystanie z rozwiązania SignDoc SDK pozwala na wykorzystanie e-podpisu (odręcznego podpisu elektronicznego lub click-to-sign) w dokumentach różnego formatu np. PDF lub TIFF. Kofax SignDoc SDK dostarcza funkcję e-podpisów na różnych urządzeniach np. telefonach komórkowych czy tabletach PC.

Poznaj inne rozwiązania, które pomogą Ci w digitalizacji procesów Twojej firmy: