Proces obiegu faktur

Usprawnij przetwarzanie faktur w swojej firmie

Jak automatyzujemy proces przetwarzania faktur?

Przetwarzanie faktur Sztuczna inteligencja wdrożona w system przetwarzania faktur automatycznie odczyta dane z faktury dostarczonej do Twojej firmy. Ilość błędów charakterystyczna dla tej samej pracy wykonywanej ręcznie zostanie zminimalizowana. System zredukuje czas potrzebny na obsługę faktury od momentu jej otrzymania do akceptacji płatności. Rozliczenie płatności faktury zaakceptujesz z dowolnego miejsca na świecie. Nie musisz specjalnie pojawiać się w biurze. Wdrożenie systemu rachunkowości jest świetnym rozwiązaniem nie tylko dla firm pracujących zdalnie. Automatyzacja powtarzalnych czynności wpłynie pozytywnie na wydajność każdego przedsiębiorstwa.


Może zainteresować Cię również:
Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych
Proces obiegu zamowień

Przetwarzanie faktury krok po kroku

Pierwszym punktem przetwarzania faktury jest jej digitalizacja. Faktury dostarczone drogą e-mail są automatycznie zdigitalizowane. Wgrać do systemu trzeba jedynie faktury dostarczone drogą poczty tradycyjnej. System automatycznie przechwyci dane z faktury. Tak zebrane dane przekaże do uprawnionej osoby, która wskaże pod jakie centrum kosztowe podlega faktura i przekaże fakturę do dalszego rozliczenia. Ostatnim krokiem jest weryfikacja faktury pod kątem formalnym, jej zaksięgowanie i archiwizacja. System archiwizuje faktury w jednym miejscu. Bez problemu znajdziesz fakturę, której szukasz. Nie musisz przechowywać faktur w formie papierowej.
Rozliczanie faktur

Korzyści automatyzacji pracy z fakturami:

  • zmniejszysz koszty obsługi faktur,
  • zoszczędzisz czas, dzięki minimalizacji ręcznej obsługi faktur,
  • zaoszczędzisz sporo miejsca w biurze, ponieważ będziesz drukował mniej dokumentów,
  • usprawnisz przepływ informacji o dokumentach księgowych i wymaganych płatnościach,
  • postawisz na robotyzację powtarzalnych czynności i sprawne rozliczanie dokumentów księgowych.