business zone nagłówek

SYSTEM BUSINESS ZONE

Postaw na sprawne, zautomatyzowane oraz w pełni zdigitalizowane zarządzanie biznesem!
Moduły programu do zarządzania finansami
1.

Zarządzaj budżetem

Przejmij kontrolę nad wszystkimi warstwami budżetowymi Twojej firmy. Akceptuj wnioski finansowe pracowników. Podziel budżet na cele wydatkowe. Postaw na sprawne zarządzanie budżetem.

2.

Kontroluj zamówienia

Stwórz zestawienie zamawianych produktów i usług. Realizuj zakupy zgodnie z podpisanymi umowami. Zapobiegaj podejmowaniu współpracy z przypadkowymi dostawcami. Podejmuj decyzję w oparciu o rzetelne podsumowanie kosztów.

3.

Przekonaj się jak wydajna może być Twoja firma

Business Zone redukuje czas potrzebny na realizację procesu procure to pay aż o 85%. Operacje firmowe zatwierdzisz z dowolnego miejsca na świecie. Resztę zrobi za Ciebie system kompleksowej obsługi procesów biznesowych Business Zone.

Moduły systemu Business Zone

Sprawdź jakie rozwiązania przygotowaliśmy dla Twojej firmy

Rejestr dostawcówWspółpracuj tylko ze sprawdzonymi firmami

Rejestr dostawców i umów jest podwaliną do rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia. Dane o dostawcach wprowadź do systemu B-Zone zanim uruchomisz procesy zakupowe. Przed rozpoczęciem procesu procure to pay, poproś dostawcę o udostępnienie danych finansowych poprzez platformę B-Zone.

Centralne repozytorium kontraktówZrezygnuj z dokumentów w formie papierowej

Utwórz własny zbiór dokumentów w systemie Business Zone. Folder plików jest elektroniczną aktówką dokumentów związanych ze współpracą z dostawcą. W tym miejscu możesz zgromadzić umowy z dostawcą, dane z pakietu kwalifikacyjnego, dokument o niezaleganiu z ZUS-em czy analizę prania pieniędzy.

BudżetySprawnie zarządzaj budżetem Twojej firmy

Poprzez moduł wydatków nadasz uprawnienia do wydawania zasobów budżetowych na określone cele wydatkowe. Każdy cel zostanie automatycznie powiązany z odpowiednim, księgowym zapisem transakcji. Budżetowanie zasobów finansowych jeszcze nigdy nie było takie proste.

ZamówieniaStwórz zestawienie zamawianych produktów i usług.

W systemie Business Zone znajdziesz wiele przydatnych narzędzi, które ułatwią Ci ścieżkę realizacji zapotrzebowań i zamówień w Twojej firmie. Twoi pracownicy z oddziałów na terenie całego świata mogą przy użyciu platformy B-Zone dokonywać zakupów określonych produktów i usług.

ZakupyZaplanuj ścieżkę zakupową

Zarządzaj procesami zakupowymi, które wymagają formalnej ścieżki zakupowej. Zredukuj czas potrzebny na zatwierdzenie wniosku zakupowego. Podejmij decyzję od jakiej kwoty zaczynają się w Twojej firmie transakcje wymagające przeprocesowania. Pozwól, aby system Business Zone przeprocesował je za Ciebie.

FakturyUsprawnij proces realizacji płatności

System B-Zone rozpocznie przetwarzanie faktury już od momentu jej otrzymania. Przechwyci i zapisze dane z faktury. Następnie zweryfikuje czy dane na otrzymanej fakturze są prawidłowe, zgodne ze złożonym zamówieniem i jego realizacją. Proces przetwarzania faktury zakończy na wysłaniu informacji o możliwej płatności do systemu finansowo-księgowego.

KontraktorzyOgranicz procesy rekrutacyjne

W module kontraktorów wystawisz zapytania ofertowe o wykonanie zlecenia przez kontraktora. Firmy, z którymi współpracujesz sprawdzą jakich zleceniodawców potrzebujesz i zaproponują Ci realizację zlecenia przez swoich kontraktorów. Od teraz znalezienie odpowiedniego kontraktora zajmie Ci dużo mniej czasu.

Zasoby ludzkieKontroluj premie i pensje pracowników

Pozwól, aby system Business Zone weryfikował ile tak naprawdę kosztuje firmę wypłacenie pensji dla wszystkich pracowników. Chcesz dać pracownikowi podwyżkę? System Business Zone zweryfikuje czy planowana podwyżka nie zaburzy rentowności firmy.

Pełnomocnictwa i akty własneUdzielaj pełnomocnictwa w formie elektronicznej

Wystawiaj pełnomocnictwa dla swoich pracowników. Określ czas obowiązywania pełnomocnictwa i ustal jaką sumą budżetową może zarządzać pełnomocnik. Będziesz nieobecny w pracy? Nie ma problemu, pełnomocnictwo wystawisz nie wychodząc z domu.

RaportyPodejmuj sprawdzone decyzje biznesowe

W systemie Business Zone skorzystasz ze strefy raportowania. Raportowaniu podlega każdy etap procesu procure to pay. Raporty są przydatne w pracy kadry zarządzającej. Zestawione w raporcie informacje pozwolą na podejmowanie decyzji biznesowych w oparciu o rzetelne podsumowanie kosztów.

Zarządzanie systememDostosuj system Business Zone do potrzeb swojej firmy

Konfiguruj procesy biznesowe tak, aby były zgodne z procesami przeprowadzanymi w Twojej firmie. Definiuj wyjątki, korzystaj z trybów zakupowych i dostosowuj priorytetowość zakupów do potrzeb każdego działu.

KonfiguratorUzyskaj niezbędne deklaracje od dostawców

W konfiguratorze utworzysz formularze specjalistyczne na potrzeby współpracy z dostawcami. Przykładowo jeżeli podczas realizacji usługi powierzasz dostawcy dane wrażliwe, konieczne może być przygotowanie formularza RODO. Formularz dostawca może wypełnić bezpośrednio w systemie Business Zone, bez konieczności organizacji spotkania.

POSTAW NA AUTOMATYZACJĘ PROCESÓW BIZNESOWYCH

Dowiedz się jakie obszary pracy optymalizuje system Business Zone

System B-Zone łączy w jednym miejscu wiele obszarów umożliwiających obsługę całego procesu procure to pay. Business Zone to kompleksowo opracowane rozwiązanie informatyczne. Ilość udogodnień systemu wpływa na profesjonalizm obsługi całego procesu, w tym wydatkowania, budżetów, zapotrzebowań, zamówień, zakupów. Wszystkie istotne informacje są dostępne w Business-Zone, aby proces kontroli przebiegał sprawnie, a organizacja mogła pracować w sposób zdigitalizowany. Nie stracisz czasu na wdrażanie dodatkowych systemów.

Proces zakupowy zazwyczaj rozpoczyna się od zgromadzenia środków potrzebnych na jego realizację. System B-Zone umożliwia zarządzanie budżetem przedsiębiorstwa. Zgromadzone środki rozdysponujesz na poszczególne sektory biznesowe. Każda firma korzystająca z platformy B-Zone samodzielnie ustala od jakiej kwoty zaczynają się transakcje wymagające formalnej ścieżki zakupowej. Na tej podstawie, uprawnieni pracownicy będą mogli tworzyć wnioski zakupowe. A co jest potrzebne do stworzenia takiego wniosku? Produkt i dostawca. Listę dostawców i usług przygotujesz bezpośrednio w systemie B-Zone. Wprowadzisz ceny produktów, informacje o terminach realizacji zamówień czy przeprocesujesz inicjatywę zakupową.

Jak korzystanie z rozwiązania B-Zone wpływa na redukcję kosztów?

System Business Zone ma realny wpływ na optymalizację czasu pracy i kosztów realizacji procesów biznesowych.

Wdrożenie systemu B-Zone w działanie przedsiębiorstwa w znaczny sposób wpływa na przyspieszenie realizacji procesów biznesowych. Wskaźniki KPI przedsiębiorstw naszych klientów pną się ku górze. Liczby mówią same za siebie, a nasi klienci chętnie dzielą się z nami zmianami, które zauważyli w szybkości działania ich procesów biznesowych.

Użytkownicy systemu B-Zone optymalizują czas potrzebny na realizację procesu procure to pay - wyobraź sobie, że czas obsługi procesu, dzięki systemowi B-Zone zmniejszył się o ponad 85%. System B-Zone wpływa na pracę przedsiębiorstwa, aby była ona bardziej wydajna. Proces P2P, który dotychczas zajmował cztery miesiące, obecnie realizowany jest w ciągu tygodnia, dzięki rozwiązaniu B-Zone. Osiągnięcie tak dobrego wyniku pracy przez naszych kontrahentów jednoznacznie wskazuje na to, że system B-Zone całkowicie spełnia swoją rolę.

Automatyzacja procesów biznesowych