human resources nagłówek

Elastyczne połączenie systemu Payroll z procesami HR-owymi

Elektroniczne wnioski urlopowe Aplikacja payroll
Elektroniczny obieg umów

Usprawnij pracę działu HR

System będzie dostępny dla każdego pracownika

Aplikacja dzieli się na dwa interfejsy. Interfejs kadry zarządzającej oraz interfejs pracownika. Każdemu pracownikowi udostępnisz wgląd do jego danych oraz do części modułów dostępnych na platformie. Kadra zarządzająca zobaczy informacje o każdym pracowniku oraz będzie miała dostęp do wszystkich funkcji systemu Human Resources.

Na platformie Human Resources założysz konto dla każdego pracownika. Uzupełnisz informacje takie jak: dane kontaktowe, dane osobowe, rodzaj umowy oraz grafik pracy.

zarządzanie kontami pracowników

Kadra zarządzająca samodzielnie stworzy profil dla nowego pracownika. W systemie Human Resources znajdziesz zestaw narzędzi przydatnych podczas zarządzania danymi.

przetwarzanie dokumentów elektronicznych

Pobieranie informacji poprzez platformę HR wpływa na redukcję kosztów (zmniejszenie zużycia papieru) oraz redukcję czasu pracy (dane uzyskasz w formie online).

zarządzanie dostępami pracowników

Dostępy pracowników podlegają monitorowaniu. Możesz przyznawać pracownikowi dostępy do systemów informatycznych, telefonu komórkowego czy poczty elektronicznej.

usprawnienie czynności administracyjnych

W zależności od potrzeb kadry zarządzającej, pracownik poprzez platformę Human Recources może uzupełniać różnego rodzaju formularze (dotyczące aktualizacji danych osobowych, oświadczeń pracowniczych czy wniosków kadrowych).

zarządzanie nieobecnościami

Określisz długość oraz rodzaj nieobecności (urlop wypoczynkowy, zwolnienie lekarskie, urlop na żądanie) dla każdego z pracowników.

Zgłaszanie wniosków urlopowych

Twój pracownik złoży wniosek urlopowy poprzez platformę Human Resources. Uzupełniony wniosek zostanie automatycznie przekazany do osoby zarządzającej absencjami.

Postaw na cyfryzację procesów HR-owych

Zarządzanie zasobami ludźkimi w organizacji Rozwiązanie it do zarządzania umowami