Zarządzanie projektami

Czy zdrowy rozsądek nie jest najlepszą metodologią zarządzania projektami?

Organizacja i Planowanie

Jak będziemy zarządzać przepływem pracy? Kto będzie decydował o różnych strumieniach prowadzonej pracy zespołowej? Jak należy dzielić i weryfikować postęp pracy w projekcie? Odpowiedzi na te pytania chyba nie są nikomu obce, np. można zaplanować regularne spotkania zespołu projektowego, ale kto ma w nich uczestniczyć? Jaki poziom informacji będzie musiał być przekazywany? Kto jeszcze musi być na bieżąco informowany, i na jakim poziomie szczegółowości, i jak często? Zorganizowanie cotygodniowego spotkania z menedżerami nie jest problemem, aczkolwiek podczas takich spotkań zdarzają się przypadki, że relacje z zarządem przysłaniają rzeczywistą sytuację w projekcie, a szczegółowo przekazywane informacje na temat procesowania przepływów pracy po prostu nie są dobrze zrozumiane. SKILL & CHILL zwraca szczególną uwagę na postępy w realizacji wyznaczonych zadań. Czasami nie trzeba za dużo mówić, ale trzeba obserwować. Uważamy, że nie ma jednej odpowiedzi na każde z zadanych pytań. My mamy swój skill i chill, a Ty co chciałbyś mieć?

Analiza i Strategia

Przed rozpoczęciem nowego projektu, upewnij się, że całkowicie rozumiesz oczekiwania klienta odnośnie produktu, a mianowicie, co powinna robić i jaka powinna być np. aplikacja webowa bądź dedykowane oprogramowanie. Analiza i Strategia powinny być dopasowane i spójne z oczekiwaniami klienta. Zarządzanie projektem to nic innego jak umiejętność radzenia sobie z potencjalnymi zagrożeniami. Odniesienie sukcesu opiera się na wielu czynnikach i musi być poparte wieloma zdolnościami typu umiejętna identyfikacja ścieżek krytycznych projektu, rozliczanie zadań pracy i walką z ograniczeniami budżetowymi. Biorąc pod uwagę wymagania związane z prowadzeniem projektów, to Analiza jest czymś od czego powinniśmy zacząć. Następnie do analizy powinna być zaimplementowana Strategia. Te dwa elementy się uzupełniają, tak jak SKILL & CHILL. Umiejętne korzystanie z zebranych danych pozwala osiągnąć zwycięstwo, które należy utożsamiać z pracą zespołową. Można sobie zadać pytanie dlaczego tak jest?

Produktywność i Narzędzia

Kierownictwo powinno ułatwiać pracę zespołowi podczas procesu zarządzania projektami poprzez aktualne i istotne informacje, co sprawi, że praca będzie bardziej wydajna. SKILL & CHILL używa do tego informatycznych narzędzi, które są dostępne dla wszystkich osób biorących udział w projekcie, a zarazem są bardzo elastyczne i pomagają zachować porządek. Zespoły projektowe potrzebują rozwiązania, które ułatwia zarządzanie zadaniami i stanem ich aktualizacji (całym procesowaniem przepływów pracy). Dobra współpraca pomaga osiągnąć większą wydajność, ponieważ rozwiązuje problemy związane z zarządzaniem projektami oraz pozwala organizacjom na wyeliminowanie niepotrzebnych spotkań. Zadania są aktualizowane w czasie rzeczywistym. Skuteczne narzędzia do zarządzania portfelem projektów pozwalają na coś więcej niż tylko zarządzanie wieloma projektami. Zapewniają możliwość oceniania projektów według wcześniej ustalonej specyfikacji. Dzięki temu organizacje mogą ocenić potencjalną wartość każdego projektu, w oparciu o zestaw produktywnych narzędzi.

Nasze projekty