Kofax Capture

Automatyczne przechwytywanie informacji z dokumentów drukowanych i elektronicznych - łatwo, szybko i dokładnie.

Automatyzacja procesów biznesowych

Przepływ dokumentów w firmie

Kofax Capture automatyzuje i przyspiesza procesy biznesowe poprzez przechwytywanie danych z wszystkich rodzajów dokumentów papierowych oraz formularzy i dokumentów elektronicznych. Kofax Capture przechwycone dane może przekazywać do różnych systemów informatycznych, co przekłada się na praktyczne ich wykorzystanie. Przepływ informacji w organizacjach jest kluczowym aspektem do prawidłowego działania operacyjnego.

Optymalizacja kosztów firmy

Wykorzystanie aplikacji Kofax Capture może znacząco obniżyć koszty firmy, poprawiając jednocześnie przepływ pracy. Kofax Capture jest elastyczny i skalowalny, dzięki czemu umożliwia klientom przyjazną i wydajną pracę, niezależnie od tego czy pracują zdalnie czy w oddziale firmy.

Techniczne aspekty produktu

Kofax Capture wyposażony jest w najnowocześniejsze mechanizmy skanowania, indeksowania i separacji dokumentów. Standardowo wbudowanym mechanizmem jest pełno tekstowy odczyt dokumentów OCR i ICR jak również odczyt strefowy. Kofax Capture pozwala na rozpoznawanie kodów kreskowych (jedno i dwuwymiarowych), patch-kodów oraz zdefiniowanych formularzy (np. odczyt ankiet, metryczek umów czy faktur). Kofax Capture wyposażony jest również w automatyczne mechanizmy indeksowania, takie jak pobieranie danych z zewnętrznych baz danych, domyślne uzupełnianie wartości, wykorzystywanie list rozwijanych i zależnych list rozwijanych, kalendarze, itp. Warto również zwrócić uwagę, że Kofax Capture wykorzystuje zaawansowane mechanizmy separacji paczki dokumentów włożonych do skanera. Separacja skanowanych dokumentów może odbywać się za pomocą kodów kreskowych, stron separujących oraz rozpoznawania formularzy. Kofax Capture posiada również wbudowany moduł kontroli jakości skanowanych dokumentów, moduł walidacji dokumentów, a także moduł zarządzania wsadami (paczkami skanowanych dokumentów).

Chcesz dowiedzieć się więcej o digitalizacji dokumentów? Kliknij tutaj