Proces delegacji krajowych i zagranicznych

Zarządzaj stroną kosztową i organizacyjną delegacji

Usprawniamy rozliczanie delegacji

Program do rozliczania delegacji Twoja firma rozliczy koszty podróży służbowej w dużo krótszym czasie. System delegacji krajowych i zagranicznych automatycznie naliczy odpowiednie diety i ryczałty rozliczanej delegacji, pobierze aktualne kursy walut i przygotuje dla Ciebie gotowe rozliczenie. Przetwarzanie dokumentów, kontrola nad wypłatami i rozliczaniem zaliczek nie będzie już dla Ciebie uciążliwym problemem. Dostosuj system do potrzeb swojej firmy i już teraz zautomatyzuj proces obsługi delegacji krajowych i zagranicznych.


Może zainteresować Cię również:
Proces obiegu faktur
Proces obiegu zamowień

Obsługa delegacji krok po kroku

Pomożemy Twojej firmie znacznie ułatwić i przyspieszyć proces rozliczania delegacji. Pracownik sam wprowadzi do systemu wszystkie faktury i rachunki oraz uzupełni informacje niezbędne do rozliczenia kosztów podróży służbowej. Po stronie działu księgowości pozostanie weryfikacja uzupełnionych przez pracownika informacji. Sprawdzenie poprawności naliczonych diet i ryczałtów i ich ewentualna poprawa. System rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych pozwoli Twojej firmie w szybki i prosty sposób rozliczyć wszystkie wyjazdy służbowe.

Każdy pracownik uczestniczący w delegacjach firmowych może mieć własne konto w systemie. Z pozycji systemu można wystawić polecenie wyjazdu. Tak przygotowane polecenie zostaje przekazane do pracownika i widoczne na jego koncie. Informacja o podróży służbowej zostaje odnotowana w systemie. Po powrocie z wyjazdu pracownik może rozliczyć delegacje. Wybiera z listy delegację nierozliczoną i uzupełnia potrzebne informacje.

Pracownik uzupełnia daty i godziny podróży. Następnie dodaje wszystkie rachunki i faktury podróży oraz ewentualny przebieg samochodu. W przypadku delegacji zagranicznej, pracownik może wybrać inną walutę rozliczania delegacji. Po uzupełnieniu wszystkich informacji, pracownik przekazuje delegację do dalszego rozliczenia przez dział księgowości.
Księgowanie kosztów podróży służbowej

Korzyści z usprawnienia obsługi delegacji:

  • rozliczysz delegację nawet o 90% szybciej,
  • zaoszczędzisz czas i zminimalizujesz ilość pracy wykonywanej ręcznie,
  • przejmiesz pełną kontrolę nad kosztami podróży służbowych,
  • system codziennie aktualizuje kurs walut - nie będziesz musiał samodzielnie wprowadzać aktualnego kursu do systemu,
  • zaplanujesz wydatki przyszłych delegacji na podstawie rzetelnego podsumowania kosztów rozliczonych już wyjazdów.